ประวัติความเป็นมา

************************

     เดิมสุขาภิบาลหนองบัวระเหว ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 ตั้งอยู่บนที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้าน และต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลหนองบัวระเหว เป็นเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. มีพื้นที่ 27.89 ตารางกิโลเมตร จำนวน 8 ชุมชน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหว หรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีรายได้ไม่ถึง 150,000 บาท โดยไม่รวมเงินอุดหนุนย้อนหลัง 3 ปี และ มีจำนวนประชากรไม่ถึง 2,000 คน ให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหว รวมกับ อบต. หรือเทศบาลที่มีอยู่ใกล้เคียงสภาตำบลหนองบัวระเหว จึงได้มีประชามติกับราษฎรในชุมชน และที่ประชุมมีมติให้ยุบสภาตำบลหนองบัวระเหวรวมกับเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2546 โดยสภาตำบลหนองบัวระเหว มีพื้นที่ 10 ตารางกิโลเมตร จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปากค่ายช่องแมว

     ปัจจุบันเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ถนนเทศบาล 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ 37.89 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 5,852 คน คิดความหนาแน่นของจำนวนประชากรต่อพื้นที่ทั้งหมด เป็น 155 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1775811
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
1754
78
1752314
43127
91869
1775811

Your IP: 172.70.188.65
2024-06-16 01:02