กระบวนการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ภายหลังที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ประกาศใช้แล้ว ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายยเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงาน การติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

1263709
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
780
906
7429
1245172
780
56656
1263709

Your IP: 162.158.171.8
2023-12-01 13:54